BlogSarf MalzemelerBiyo Dekontaminasyon Çözümleri Nedir ? Kullanım Alanları

21 Mart 2022by admin

Biyo Dekontaminasyon Çözümleri

Biyo dekontaminasyon, her türlü mikrobiyolojik kontaminasyonun herhangi bir yöntemle sayılamayacak popülasyonlara indirgendiği süreç olarak adlandırılır.

Dekontaminasyonda amaç bakteri, virüs, fungus ya da ökaryot hücreler olmak üzere tüm yaşam formlarını ortamdan kaldırmaktır. Kısaca hedef bütün yaşam formlarıdır.

Dekontaminasyon aşağıdaki yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Doğru yöntemin seçimi uygulanacak alana bağlıdır.

 • Otoklav ya da yüksek ısıda kuru hava kullanarak sıcaklıkla
 • Gama ya da X-ray kullanarak Işınlama ile
 • Etilen oksit, Formaldehit, Hidrojen peroksit gibi Kimyasallarla
 • Dekontaminasyon Için Kullanılan Kimyasallar Ve Genel Özellikleri Nelerdir?

  Biyo dekontaminasyon da kullanılan kimyasalları seçerken öncelik güvenliktir. Aşağıdaki parametreler ise kimyasal seçimini etkiler;

  • İzin verilen maruz kalma sınırı; kullanıcı için konsantrasyon olarak zaman ağırlıklı ortalama 8 saattir.
  • Kısa süreli maruz kalma sınırı; kullanıcı için ortalama konsantrasyon sınırı 30 dakikadır.
  • Tavan limiti; herhangi bir nedenle insanlar için asla aşılmaması gereken limittir.
  • İnsanlar için kanserojen olma seviyesi
  • Kimyasal rengi
  • Yanıcılık özelliği
  • Toksisite durumu
  • Çevre dostu olması
  • Dekontaminasyon için Kullanılan Kimyasallar

   Kimyasallar Özellikler
   Etilen Oksit
   • Büyük ölçüde ilaç ve hastane dekontaminasyon süreçlerinde kullanılır.
   • Yalnızca hava geçirmez şekilde kapatılmış ortamlarda kullanılabilir.
   • Yanıcı, kanserojen ve toksiktir.
   Formaldehit
   • Geçmişten beri ilaç ve hastane dekontaminasyon süreçlerinde kullanılmaktadır.
   • İnsanlar için kanserojendir.
   • Yüzeylerde kalıntı bırakır.
   Klorindioksit (Green Gas)
   • İçme suyu dekontaminasyon işlemlerinde kullanılır.
   • Zehirli olduğundan yalnızca hava geçirmez ortamlarda kullanılabilir.
   • Işık ve su ile parçalandığında zehirli klor gazı ve oldukça aşındırıcı hidroklorik asit oluşturur.
   Nitrojendioksit (Red Gas)
   • Dekontaminasyon için yeni bir yöntemdir.
   • Yalnızca hava geçirmez şekilde kapatılmış ortamlarda kullanılabilir.
   • Çevre için toksik ve kirleticidir.
   Ozon
   • Ağırlıklı olarak çiftliklerin dezenfeksiyonu için düşük konsantrasyonda kullanılır.
   • İnsanlar için zehirlidir.
   • Yüksek nemde malzemeler üzerinde çok agresif hale gelir, aşındırıcıdır.
   Perasetik Asit
   • Çoğunlukla ilaç ve hastane dekontaminasyon süreçlerinde kullanılır.
   • Yanıcı ve oldukça reaktiftir.
   • Yüksek konsantrasyonlarda birçok malzeme için aşındırıcı hale gelir.
   Hidrojen Peroksit (H2O2)
   • Eski ve çok iyi bilinen bir moleküldür.
   • O2 ve Suya ayrışır.
   • İnsanlar için kanserojen değildir.
   • Piyasada bulunması kolaydır.
   • Çevre dostudur.
   • Malzemelerle yüksek uyumluluk gösterir.
  • Neden VHP (Buhar Fazlı Hidrojen Peroksit) ?

   Çünkü; kimyasallar aerosol yada buhar olarak kullanılabilir. Uygulanacak olan alana göre tercihte bulunulabilir.

   Aerosol, Püskürtme, Kuru Sis vs. dağıtımı kolay değildir, buharlaşma sonrası kalıntılar bırakır ve olası uyumluluk riskleri vardır. Etkisi uygulandığı yüzeye ve damlacık boyutuna bağlıdır. HEPA filtreden geçemez.

   Buhar; dağıtımı kolay, kalıntı bırakmayan ve yüksek malzeme uyumluluğu bulunan bir formdur. Etkisi zamana bağlıdır. HEPA filtreden geçebilir.

   Hidrojen peroksitin buhar fazı, buharın bütün özelliklerini kullanarak dekontaminasyonu gerçekleştirir.

   Buhar Fazlı Hidrojen Peroksit Kullanım Alanları Nelerdir?

   VHP (buhar fazlı hidrojen peroksit)i 6 log indirgemenin gerekli olduğu;

   • İlaç Endüstrisinde,
   • Gıda Endüstrisinde,
   • Hastanelerde,
   • Deney Hayvanı Laboratuvarlarında,
   • BSL 3-4 Laboratuvarlarında,
   • İzolatörler ve Laboratuvar Odalarının dekontaminasyonunda kullanabilirsiniz.