AnasayfaAuthor admin

Canlı Hücre Görüntüleme Ve Analiz Sistemi Nedir ? Kullanım Alanları

Hücre görüntüleme ve görüntüleme sistemleri günümüzde hücre kültürü çalışmalarının seyrini değiştirir nitelikte önemli bir alandır ve bu kapsamda birçok yöntem kullanılmaktadır. Hücre kültürü çalışmalarında önemli aşamalarından biri olan; hücre kültürü çalışmalarını görüntüleme ve analiz kısmıdır. Bu kapsamda bir çok karmaşık mikroskop sistemi bulunmaktadır. Görüntüleme mikroskoplarının büyük bir çoğunluğu hücreyi bulunduğu optimum ortamından dışarı çıkartarak (hücre...

Sıvı Azot Tankları Kullanım Amacı Ve Sınıflandırılması Nedir ? Kullanım Alanları

Azot tankları biyolojik numunelerin uzun yıllar bozulmadan, yapısını kaybetmeden saklanmasını sağlayan sistemlerdir. Güncel yayınlara göre otuz yılı aşkın süre boyunca bozulmadan ürün saklanmaya devam etmektedir. Azot tankları, biyolojik numune saklama ve sıvı azot saklama, taşıma olarak kendi arasında 2 alt grupta toplanabilir. Sıvı Azot Tankları Kullanım Amacı Oda sıcaklığında (25°C), kaynama noktasındaki sıvı azot (-196°C)...

Biyogüvenlik Kabinleri Ve Laminar Akışlı Kabinler Nedir ? Kullanım Alanları

Biyogüvenlik Kabinleri; patojenlere, kontaminantlara ve diğer tehlikeli materyallere karşı kullanıcı, çevre ve ürünü koruyabilen, filtre ve havalandırma sistemine sahip çalışma alanlarıdır. Biyogüvenlik kabinleri temel olarak Class I, Class II ve Class III olarak sınıflandırılır. Class I Biyogüvenlik Kabinleri Kullanıcı ve çevre koruması sağlayan kabinlerdir. Ürün koruması yoktur. Kabin içine çekilen hava sayesinde kullanıcı korunurken, çekilen havanın filtreden...

Santrifüj Nedir ? Kullanım Alanları

Santrifüj temel olarak bir ayırma yöntemidir. Dönme hareketinden elde edilen merkezkaç kuvveti kullanılarak örnek içindeki parçacıklar şekil, büyüklük ve yoğunluklarına göre ayrılır. Santrifüjün geçmişi 18. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Numune tüpleri kullanan bir laboratuvar santrifüjünde, radyal ivme daha yoğun partiküllerin tüpün dibine yerleşmesine neden olurken, düşük yoğunluklu maddeler tepeye yükselir. Santrifüj Cihazı Çok yüksek ivmelenme sağlayabilen...

-86°C Derece Lab Tipi Ultra Derin Dondurucu Özellikleri Nedir ? Kullanım Alanları

-86°C derece laboratuvar tipi ultra derin dondurucular birçok biyolojik materyalin uzun süre saklanması, korunması ve depolanması amacıyla kullanılmaktadır. Yine farklı numunenin soğuğa karşı dayanıklılık testini yapılabilmekte ve özellikle metallerin düşük sıcaklıkla büzüştürülmesi gibi amaçlarla da kullanılabilmektedir. Genel olarak birçok marka -86°C derin dondurucu, -40°C ile -86°C veya -50°C ile -86°C arasında çalışmaktadır. CİHAZ GRUBU AÇIKLAMA KAPASİTE (Litre)...

Suni Tohumlama Tankı Özellikleri, Markaları Ve Kullanım Amacı Nedir ? Kullanım Alanları

Suni Tohumlama Tankı Nedir, Ne Amaçla Kullanılır? Suni tohumlama tankları, tohumlamada kullanılan ekipmanlar içinde yer alan çeşitli hayvan sperma, embriyo vb. numunelerin sıvı azot içerisinde taşınması veya muhafaza edilmesi amacıyla üretilmiş tanklardır. Suni Tohumlama Tankı Özellikleri Suni tohumlama tankları genel olarak iç ve dış yapıdan oluşmakta, bu iç ve dış yapı arasında vakum uygulaması bulunmaktadır....

Laboratuvar Tipi Cam Malzeme Yıkama Dezenfeksiyon Makineleri Nedir ? Kullanım Alanları

Laboratuvar Tipi Cam Malzeme Yıkama Dezenfeksiyon Makineleri Laboratuvar çalışmalarında çeşitli boyutlarda ve şekillerde farklı kullanım amaçlarına hizmet eden cam malzemeler kullanılmaktadır. Erlen, balon joje, cam pipetler, beherler, şişeler bunlara örnek olabilir. Tek kullanımlık olmayan bu malzemelerin güvenli olarak tekrar kullanılabilmesi için iyi bir yıkama ve dezenfeksiyon sürecinden geçmesi gerekir. Bu süreç artık otomatik ”Laboratuvar Tipi...

Biyo Dekontaminasyon Çözümleri Nedir ? Kullanım Alanları

Biyo Dekontaminasyon Çözümleri Biyo dekontaminasyon, her türlü mikrobiyolojik kontaminasyonun herhangi bir yöntemle sayılamayacak popülasyonlara indirgendiği süreç olarak adlandırılır. Dekontaminasyonda amaç bakteri, virüs, fungus ya da ökaryot hücreler olmak üzere tüm yaşam formlarını ortamdan kaldırmaktır. Kısaca hedef bütün yaşam formlarıdır. Dekontaminasyon aşağıdaki yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Doğru yöntemin seçimi uygulanacak alana bağlıdır. Otoklav ya da yüksek ısıda kuru...

(BSL) Biyogüvenlik Seviye Laboratuvarları, Seviyeleri Ve Ekipmanlar Nedir ? Kullanım Alanları

Biyogüvenlik Nedir? Biyogüvenlik; laboratuvar çalışanlarının ve çevrenin korunması amacıyla belirli standartlarla oluşturulmuş güvenlik standartlarıdır. Biyoteknolojik çalışmaların doğayı ve insan yaşamını etkilememesi ve risklerin ortadan kaldırılması veya risk durumunda oluşabilecek zararların kontrol altında tutulması için alınabilecek önlemleri içerir. Laboratuvarlarda kullanılacak materyaller, laboratuvar tasarımları, çalışan personelin niteliği ve alacağı eğitim belirli standartlar doğrultusunda belirlenmiştir. Biyolojik tehdit oluşturabilecek...