BlogSarf MalzemelerBiyogüvenlik Kabinleri Ve Laminar Akışlı Kabinler Nedir ? Kullanım Alanları

21 Mart 2022by admin

Biyogüvenlik Kabinleri; patojenlere, kontaminantlara ve diğer tehlikeli materyallere karşı kullanıcı, çevre ve ürünü koruyabilen, filtre ve havalandırma sistemine sahip çalışma alanlarıdır.

Biyogüvenlik kabinleri temel olarak Class I, Class II ve Class III olarak sınıflandırılır.

Class I Biyogüvenlik Kabinleri

Kullanıcı ve çevre koruması sağlayan kabinlerdir. Ürün koruması yoktur. Kabin içine çekilen hava sayesinde kullanıcı korunurken, çekilen havanın filtreden geçirilerek dışarı atılması sayesinde çevre korunmaktadır.

Class II Biyogüvenlik Kabinleri

Kullanıcı, çevre ve ürün koruması sağlayan kabinlerdir. Risk grubu 1,2 ve3 olan ajanlarla çalışmaya uygundur. Önden içeriye çekilen hava sayesinde kullanıcı, tavandan çalışma alanına doğru gelen hava filtreden geçtiği için ürün ve yine dışarı atılan hava filtreden geçtiği için çevre korunmuş olur. Kendi içinde ise 4 sınıfa ayrılır.

Class II A1 Biyogüvenlik Kabinleri

Re sirkülasyon oranı %70 ve dışarı atılan hava oranı %30 olan kabinlerdir. Ön hava giriş hızları minimum 75 fpm (0.38 m/s)’dir. Pozitif basınçlı kirli plenum negatif basınçla çevrili olmadığından artık günümüzde çok tercih edilmemektedir.

Class II A2 Biyogüvenlik Kabinleri

Re sirkülasyon oranı %70 ve dışarı atılan hava oranı %30 olan kabinlerdir. Ön hava giriş hızları minimum 100 fpm (0.51 m/s)’dir. Biyolojik olarak kirlenmiş plenum negatif basınç altındadır veya negatif basınçla çevrilidir.

Class II B1 Biyogüvenlik Kabinleri

Re sirkülasyon oranı %40 ve dışarı atılan hava oranı %60 olan kabinlerdir. Ön hava giriş hızları minimum 100 fpm (0.51 m/s)’dir. Biyolojik olarak kirlenmiş tüm bölmeler odaya negatiftir veya negatif basınçlı bölmelerle çevrilidir. Baca bağlantısı zorunludur.

Class II B2 Biyogüvenlik Kabinleri

Re sirkülasyon yoktur. İçeriye giren havanın tamamı re sirkülasyon yapmadan dışarı atılır (%100 – total exhaust). Ön hava giriş hızları minimum 100 fpm (0.51 m/s)’dir. Biyolojik olarak kirlenmiş tüm bölmeler odaya negatiftir veya negatif basınçlı bölmelerle çevrilidir. B2 tip kabinler kimyasal ve toksik maddelerle çalışılırken kullanılabilir. Baca bağlantısı zorunludur.

Class III Biyogüvenlik Kabinleri

Tamamen sızdırmaz özelliktedir. Tehlikeli biyolojik ajanlar çalışma alanına kapaklı bir bölmeden alınır. Operatör işlemlerini ön camda bulunan eldivenler aracılığıyla yapar. Glove box olarak da isimlendirilir. Kabin negatif basınç altında tutulur ve HEPA filtrelerden besleme havası alınır. Risk grubu 4 ajanlarla çalışmaya uygundur.