BlogSarf MalzemelerDeney Tüpü Nedir ? Kullanım Alanları

21 Mart 2022by admin

Test tüpleri kimyagerler tarafından, özellikle kalitatif deneyler ve tahliller için yaygın olarak kullanılmaktadır. Küresel alt ve dikey kenarları dökülürken kütle kaybını azaltır, yıkanmalarını kolaylaştırır ve içeriklerin uygun şekilde izlenmesine olanak tanır. Test tüpünün uzun, dar boynu, gazların çevreye yayılmasını yavaşlatır. Genel kimyasal çalışma için amaçlanan test tüpleri, ısıya göreceli direnci nedeniyle genellikle camdan yapılır. Çoğunlukla borosilikat cam veya kuvars olmak üzere genleşmeye dirençli camlardan yapılan tüpler, birkaç yüz santigrat dereceye kadar yüksek sıcaklıklara dayanabilir.