BlogEndüstriyel KimyasallarıNikel Klorür Nedir Kullanım Alanları

16 Mart 2022by admin

Görünümü : Yeşil Toz

Kimyasal Adı : Nickel (II) chloride

Kimyasal Formül : NiCl2

Ambalaj Şekli : 25 Kg Çuval

Tanımı ve Kullanım Alanları :

Nikel (II) klorür (veya sadece nikel klorür), NiCl2 kimyasal bileşendir. Susuz tuz sarıdır, ancak daha fazla bilinen hidrojen NiCI2.6H20, yeşildir. Nikel (II) klorür, çeşitli şekillerde, kimyasal sentez için en önemli nikel kaynağıdır. Nikel klorürler, çözelti oluşturacak şekilde havadan nemi emerek özümserdir. Uzun süreli teneffüs maruziyeti durumunda, nikel tuzlarının akciğerler ve burun kanalları için kanserojen olduğu gösterilmiştir.

En büyük ölçekli nikel klorür üretimi, nikel matinin hidroklorik asit ile ekstraksiyonunu ve nikel içeren cevherlerin rafine edilmesi işleminden elde edilen kalıntıları içerir.

Kullanım Alanları

  • Çoğu nikel klorür elektrokaplama ve nikel kaplama için kullanılır.
  • Elektrokaplama sırasında, elektrot seviyesini arttırmak için etki ederken, anot metali nikelin çözünmesini hızlandırır.
  • Nikel klorür, indirgeyici olarak nikel nanoparçacıklarını sentezlemek ve nikel koordinasyon bileşikleri hazırlamak için organik sentez için katalizör (örn., Pirazoloftalazinil spirooksindoller) olarak kullanılabilir.
  • Ayrıca, gaz maskelerinde NH3 emici olarak ve hücre kültürü ve toksikolojik çalışmalar için nikel iyonu kaynağı olarak da kullanılabilir.
  • Nikel klorür çözeltileri, nikelin diğer metal parçalara elektrokaplanması için kullanılır.