BlogEndüstriyel KimyasallarıTio Üre Nedir ? Kullanım Alanları

16 Mart 2022by admin

Görünümü : Beyaz toz

Kimyasal Adı : Thiourea, Thiocarbamide

Kimyasal Formülü : CH4N2S

Ambalaj Şekli : 25 kg. lık torbalarda.

Tanımı ve Kullanım Alanları :

Tio üre, ürenin oksijen atomu yerine kükürt atomunun geçmesiyle oluşmuş üreye benzeyen organik bileşik. Sülfokarbamit, sülfoüre veya tiyokarbamit olarak da bilinir. Kimyasal formülü CS(NH2)2dir. 172 °C’de eriyen bir katıdır. Suda ve alkolde çözünür.

Kullanım Alanları

  • Ticari önemi pek fazla olmamakla beraber başlıca fotoğrafçılıkta, termoset reçinelerin üretiminde, böcek öldürücülerde, dokumacılıkta, bazı boya ve ilaçlarda kullanılır. Zehirli bir maddedir.
  • Tio üre, altın ve gümüş ile kompleks yapabilen bir reaktiftir. Tio üre uygun bir oksitleyici ile metalik altın ve gümüşü çözündürebilir.
  • Tiyoüre’nin diğer endüstriyel kullanımları, alev geciktirici reçinelerin üretimi ve vulkanizasyon hızlandırıcıları içerir.
  • Tiyoüre, diazo kağıda, ışığa duyarlı fotokopi kağıdına ve hemen hemen tüm diğer kopya kağıdına yardımcı bir ajan olarak kullanılır.
  • Aynı zamanda ton gümüş jelatin fotografik baskılar için kullanılır.
  • Thiourea, Clifton-Phillips ve Beaver parlak ve yarı parlak elektrokaplama işlemlerinde kullanılır.
  • Ayrıca bakır baskılı devre levhaları için elektroliz kalay kaplama çözeltisi olarak kalay (II) klorid içeren bir çözelti içinde kullanılır.